Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κήρυξη Ακυρότητας της Εταιρείας

www.freelaw.gr
Κήρυξη Ακυρότητας της Εταιρείας
Αριθμός άρθρου: 
53

1. Η εταιρεία που έχει εγγράφει στο Γ.Ε.ΜΗ. κηρύσσε­ται άκυρη με απόφαση του δικαστηρίου μόνο αν:

(α) συστήθηκε χωρίς έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,
 
(β) στο καταστατικό της εταιρείας δεν αναφέρεται η ε­πωνυμία, ο σκοπός ή το ύψος του κεφαλαίου της εται­ρείας,
 
(γ) ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και
 
(δ) ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν ικα­νότητα για δικαιοπραξία όταν υπέγραψαν την πράξη σύ­στασης της εταιρείας, εκτός αν εντός της ετήσιας προθε­σμίας της παραγράφου 2 ένας από αυτούς κατέστη ικανός και ενέκρινε τη σύσταση της εταιρείας.
 
2. Η αίτηση για ακύρωση της εταιρείας υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε ένα έτος από την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην εταιρεία. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 η υποβολή της αίτησης δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.
 
3. Το δικαστήριο που προβαίνει στην ακύρωση θέτει με την ίδια απόφαση την εταιρεία υπό εκκαθάριση και διο­ρίζει τον εκκαθαριστή.
 
4. Οι λόγοι κήρυξης ακυρότητας των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 θεραπεύονται εάν, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, το καταστατικό τροποποιηθεί, ώστε να μην υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας. Το δικαστή­ριο που εκδικάζει αίτηση για κήρυξη της ακυρότητας μπο­ρεί να χορηγήσει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία, όχι με­γαλύτερη των τριών (3) μηνών, με σκοπό να ληφθεί η απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού και να καταχωρισθεί το τροποποιημένο καταστατικό στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για το διάστημα που μεσολαβεί το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα.
 
5. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας αντιτάσσεται στους τρίτους από την καταχώ­ρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέ­σα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώριση αυτή. Η κήρυξη της ακυρότητας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων της εταιρεί­ας.

Social Media