Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Άλλη Εταιρική Μορφή

www.freelaw.gr
Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Άλλη Εταιρική Μορφή
Αριθμός άρθρου: 
106

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να μετα­τραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση των εταί­ρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρά­γραφος 5. Σε κάθε περίπτωση, εάν μετά τη μετατροπή εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρόκειται να ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας, απαιτείται η ρητή συναίνεση τούτων.

2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η δια­δικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
 
3. Αν υπάρχουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές, θα πρέπει πριν από τη μετατροπή να υπογράφει σύμβαση μεταξύ εταιρείας και εταίρου που να ρυθμίζει την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων με­τά τη μετατροπή. Σχετική μνεία γίνεται στην απόφαση με­τατροπής.
 
4. Αν υπάρχουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητι­κές εισφορές, οι εταίροι με τα μερίδια αυτά εξακολουθούν να ευθύνονται και μετά τη μετατροπή για διάστημα τριών (3) ετών για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.

Social Media