Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Περιεχόμενο του Καταστατικού

www.freelaw.gr
Περιεχόμενο του Καταστατικού
Αριθμός άρθρου: 
50

1. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει:

(α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων˙
 
(β) την εταιρική επωνυμία˙
 
(γ) την έδρα της εταιρείας˙
 
(δ) το σκοπό της εταιρείας˙
 
(ε) την ιδιότητα της εταιρείας ως ιδιωτική κεφαλαιου­χική εταιρεία˙
 
(στ) τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφο­ρών και την αξία τούτων, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως και 79, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρείας˙
 
(ζ) το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων˙
 
(η) τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα μερίδια αυτά εκπροσωπούν˙
 
(θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εται­ρείας και
 
(ι) τη διάρκεια της εταιρείας.
 
2. Ειδικότερες συμφωνίες των εταίρων που περιέχονται στο καταστατικό είναι ισχυρές, αν δεν προσκρούουν στον παρόντα νόμο.

 

Social Media