Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Προσαρμογή στις Γενικές Διατάξεις

www.freelaw.gr
Προσαρμογή στις Γενικές Διατάξεις
Αριθμός άρθρου: 
116

1. Όπου στη νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται γενικά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες:

(α) οι ρυθ­μίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εκτός αν από το νόμο ή τη φύση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας συνάγεται κάτι διαφορετικό και

(β) ως προς την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οι ανα­φορές σε ποσοστά επί του κεφαλαίου λογίζεται ότι αναφέρονται σε ποσοστά επί του συνολικού αριθμού των εται­ρικών μεριδίων.

2. Όπου στη νομοθεσία ορίζεται ότι δραστηριότητα μπορεί να ασκείται από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφεξής θα μπορεί να ασκείται και από ιδιωτικές κεφαλαι­ουχικές εταιρείες.
 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 98 του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

''4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία''.

4. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3777/2009 (Α' 127) αντικαθίσταται ως εξής:

''α) η ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) με έδρα στην Ελλάδα".

5. Οι νόμοι που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχη­ματισμούς επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρ­μογής τους και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.
 
6. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1047 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
 
''Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, εκτός από τις ανώ­νυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, ως προς τα χρέη της παραγράφου 1, εδάφιο πρώτο του άρθρου αυτού, η προσωπική κράτηση διατάσσεται κατά των εκπροσώπων τους, και στις περιπτώσεις του άρθρου 947 παράγραφος 1 διατάσσεται κατά των νομίμων αντιπροσώπων του διαδίκου που τελεί υπό επιμέλεια''.
 
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 34/1995 (Α' 30) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
''Επιτρέπεται πάντως μετά τριετία από τη σύναψη της σύμβασης η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε εταιρεία προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή σε ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί με ελάχιστη συμμετοχή και του μισθωτή κατά ποσοστό 35%''.
 
8.  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 34/1995 καταργείται.
 
9. Το π.δ. 258/2005 ''Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)'' (Α' 316) τροποποιείται ως εξής:
 
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής:
 
''2. Στην κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεω­τική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται επίσης:
 
α) Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κά­θε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιω­τικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
 
β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε., με α­ντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δρα­στηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.
 
γ) Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών. Δεν υπάγονται στην υπο­χρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. οι κατέχοντες ονομαστι­κές μετοχές, μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυμες εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10%. Όσα από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου οδη­γούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο ΔΧ της ίδιας ανώνυμης εται­ρείας, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Εάν δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυμης εταιρείας και δεν έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε..
 
δ) Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταί­ρων.
 
ε) Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κε­φαλαιουχικής Εταιρείας.
 
β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση ζ' ως κατωτέρω:
 
''ζ. Οι εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.''
 
10. Μετά την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α' 151), προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:
 
''στ. Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες''.
 
11. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (I.Κ.Ε.).
 

Social Media