Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Συμμετοχή στη Συνέλευση - Διεξαγωγή της Συνέλευσης και Λήψη Αποφάσεων

www.freelaw.gr
Συμμετοχή στη Συνέλευση - Διεξαγωγή της Συνέλευσης και Λήψη Αποφάσεων
Αριθμός άρθρου: 
72

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώ­πως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το καταστατικό μπορεί να θέτει μέγιστο όριο αριθμού ψή­φων που μπορεί να έχει κάθε εταίρος για τη λήψη ορισμέ­νων αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογι­σμό της πλειοψηφίας θεωρείται ότι τα επιπλέον μερίδια του εταίρου δεν υπάρχουν.
 
3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από ε­ταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντί­ον του (άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ’ άρθρο 93.
 
4. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι απο­φάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
 
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνο­λικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
 
6. Το καταστατικό μπορεί να αυξάνει το ποσοστό λή­ψης όλων ή ορισμένων αποφάσεων ή και να ορίζει ότι ορι­σμένες αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ορισμένες ή και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του συνολι­κού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, θέσπιση διατάξεων της παρούσας παραγράφου με τροποποίηση του κατα­στατικού απαιτεί ομοφωνία των εταίρων.
 
7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βι­βλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66.

Social Media