Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Τήρηση Βιβλίων

www.freelaw.gr
Τήρηση Βιβλίων
Αριθμός άρθρου: 
66

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) ''βιβλίο εταί­ρων'', στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβά­ρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β) ''ενιαίο βιβλίο πρακτι­κών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης''. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της δια­χείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειρι­στές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφά­σεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την η­μερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Social Media