Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Τρόπος Κατάρτισης και Δημοσίευσης Καταστάσεων

www.freelaw.gr
Τρόπος Κατάρτισης και Δημοσίευσης Καταστάσεων
Αριθμός άρθρου: 
98

1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών κατα­στάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρ­θρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Δι­εθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλό­γως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Social Media