Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αμεροληψία των Διοικητικών Οργάνων

www.freelaw.gr
Αμεροληψία των Διοικητικών Οργάνων
Αριθμός άρθρου: 
7

1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέ­πει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλο­γικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον:
 
α) η ικανοποί­ηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκ­βαση της υπόθεσης, ή
 
β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή
 
γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.
 
3. Το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλο­γικού οργάνου, αντιστοίχως, και να απέχει από οποιαδή­ποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η προϊσταμένη αρ­χή, ή το συλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχύτερο δυ­νατόν.
 
4. Αίτηση εξαίρεσης μονομελούς οργάνου, ή μέλους συλλογικού οργάνου, μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφε­ρόμενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υπο­βάλλεται στην προϊσταμένη αρχή, ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, ή στο αποφασίζον όργανο, κατά περίπτωση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στην περί­πτωση αυτή τα οριζόμενα στην τελευταία περίοδο της προηγούμενης παραγράφου.
 
5. Η εξαίρεση μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από την προϊστάμενη αρχή ή το συλλογικό όργανο.
 
6. Τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή, ή ζη­τείται η εξαίρεση, τόσων μελών συλλογικού οργάνου ώστε τα απομένοντα να μη σχηματίζουν την κατά την παρ. 1 του άρθρου 14 απαρτία.

Social Media