Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αναφορά

www.freelaw.gr
Αναφορά
Αριθμός άρθρου: 
27

Αν δεν είναι δυνατή η άσκηση, σύμφωνα με τα άρθρα 24-26, διοικητικής προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμ­φερόντων του που προκαλείται από ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας διοικητικής αρχής, μπορεί, με αίτησή του προς την αρχή αυτή, να ζητήσει την επανόρθωση ή την ανατρο­πή της βλάβης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, και στην πε­ρίπτωση αυτή, όσα ορίζονται στις παρ. 1-3 του άρθρου 4.

Social Media