Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ειδική Διοικητική Προσφυγή - Ενδικοφανής Προσφυγή

www.freelaw.gr
Ειδική Διοικητική Προσφυγή - Ενδικοφανής Προσφυγή
Αριθμός άρθρου: 
25

1. Όπου προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, ο ενδιαφε­ρόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από δι­οικητική πράξη, μπορεί, με προσφυγή του, η οποία ασκεί­ται ενώπιον του προβλεπόμενου από τις διατάξεις αυτές διοικητικού οργάνου και μέσα στην οριζόμενη από τις ίδιες προθεσμία, να ζητήσει, κατά περίπτωση, την ακύρωση ή την τροποποίηση της πράξης.

2. Το διοικητικό όργανο, ανάλογα με την πρόβλεψη των σχετικών διατάξεων, είτε εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της πράξης, οπότε και μπορεί να την ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να απορρίψει την προσφυγή (ειδική διοικητική προσφυγή), είτε εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης, οπότε και μπορεί να α­κυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή (ενδικοφανής προσφυγή). Το αρμόδιο όργανο οφείλει να γνωστοποιήσει στον προσφεύγοντα την απόφασή του μέσα στην προθεσμία που τυ­χόν τάσσουν οι σχετικές διατάξεις, αλλιώς, στην περίπτωση μεν της ειδικής προσφυγής, το αργότερο μέσα σε τριά­ντα (30) ημέρες, στην περίπτωση δε της ενδικοφανούς προσφυγής, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.
 
3. Αν αρμόδιο να αποφανθεί για την ειδική διοικητική ή την ενδικοφανή, προσφυγή είναι άλλο διοικητικό όργανο, εκείνο στο οποίο αυτή κατατέθηκε οφείλει να τη διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέ­ρες. Και στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της από­φασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, στον ενδιαφε­ρόμενο, πρέπει να γίνεται μέσα στις κατά την παρ. 2 προ­θεσμίες.

Social Media