Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Μεταβίβαση Αρμοδιότητας των Διοικητικών Οργάνων - Εξουσιοδότηση των Διοικητικών Οργάνων Προς Υπογραφή

www.freelaw.gr
Μεταβίβαση Αρμοδιότητας των Διοικητικών Οργάνων - Εξουσιοδότηση των Διοικητικών Οργάνων Προς Υπογραφή
Αριθμός άρθρου: 
9

1. Η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων καθορίζε­ται από τις σχετικές διατάξεις.

2. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο, αν τούτο προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, μπορεί, με κανονιστική πρά­ξη του, να μεταβιβάσει την αρμοδιότητά του. Στην περί­πτωση αυτή, η αρμοδιότητα ασκείται αποκλειστικά από το όργανο στο οποίο μεταβιβάστηκε, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις ορίζουν ότι, παράλληλα, μπορεί να ασκείται και από το όργανο που τη μεταβίβασε.
 
3. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο, αν τούτο προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, μπορεί επίσης, με κανονι­στική πράξη του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανο να υπογράφει, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.
 
4. Στο προοίμιο των διοικητικών πράξεων, για την πλη­ροφόρηση των ενδιαφερομένων, αναφέρονται οι διατάξεις που καθορίζουν την αρμοδιότητα για την έκδοση της πρά­ξης, αν συντρέχει δε περίπτωση και η πράξη της μεταβί­βασής της στο όργανο που εκδίδει την πράξη ή η πράξη της εξουσιοδότησης προς υπογραφή.

Social Media