Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πεδίο Εφαρμογής των Διατάξεων του Κώδικα

www.freelaw.gr
Πεδίο Εφαρμογής των Διατάξεων του Κώδικα
Αριθμός άρθρου: 
1

Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στοΔ ημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης*.

*Το άρθρο 1 είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 4250/2014, το δε εδ. β' του άρθρου 1 τίθεται, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 4325/2015.

(Προηγούμενη μορφή: "Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δη­μόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου").

Social Media