Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Προηγούμενη Ακρόαση του Ενδιαφερομένου

www.freelaw.gr
Προηγούμενη Ακρόαση του Ενδιαφερομένου
Αριθμός άρθρου: 
6

1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέ­τρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκρι­μένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.

2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο εν­διαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετι­κών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέ­σα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του εν­διαφερομένου.
 
3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι ανα­γκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δη­μόσιου συμφέροντος, είναι, κατ' εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προ­θεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.
 
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προ­βλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής.

Social Media