Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Συγκρότηση

www.freelaw.gr
Συγκρότηση
Αριθμός άρθρου: 
13

1. Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου α­παιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Ο ορι­σμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες από μία ιδιό­τητες δεν επιτρέπεται. Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

2. Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται δια­φορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.
 
3. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού ορ­γάνου ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, με την πράξη συγκρότησής του. Αν το συλλογικό όργανο συγκροτείται αποκλειστικώς από αιρετά μέλη, ο πρόεδρος, ο γραμματέας και τα λοιπά μέλη στα οποία ανατίθεται συγ­κεκριμένο αξίωμα, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του συλ­λογικού οργάνου.
 
4. Η τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτήση της ιδιότητας υπό την οποία κάποιος ορίζεται μέλος συλλογικού οργά­νου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συγκρότησης του ορ­γάνου.
 
5. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι ό­μως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
 
6. Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλ­λογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγον αναγό­μενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέ­πει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη. 

Social Media