Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
12

1. Το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως τη δικαιο­δοσία και την αρμοδιότητά του.

2. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η υπόθεση υπά­γεται στα πολιτικά-ποινικά δικαστήρια, απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο, ενώ, αν διαπιστώσει ότι αυτή υπάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγ­κτικό Συνέδριο ή σε άλλο τακτικό διοικητικό δικαστήριο, παραπέμπει το ένδικο 'βοήθημα ή μέσο στο αρμόδιο δικα­στήριο. Στην περίπτωση της παραπομπής, η απόφαση εί­ναι υποχρεωτική για το ισόβαθμο ή κατώτερο δικαστήριο.
 
3. Αν η απόφαση για την παραπομπή είναι του πρω­τοδικείου ή του εφετείου αυτή δεν υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικο μέσο.
 
4. Απόφαση δικαστηρίου δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο για το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου με ελάσσονα σύνθεση. (Η παρ. 4 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 Ν. 3659/2008).
 

Social Media