Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
13

Το δικαστήριο, αν διαδικαστική πράξη δεν είναι δυ­νατόν να διενεργηθεί στην έδρα του, μπορεί να ζητήσει τη διενέργειά της:

α) από ομοιόβαθμο ή κατώτερο διοικητικό ή πολιτικό δικαστήριο, που εδρεύει στον τόπο που αυτή πρέπει να διενεργηθεί, ή
 
β) από τις ελληνικές προξενικές αρχές, ή
 
γ) από αλλοδαπή αρχή, ύστερα από μεσολάβηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκτός αν κανόνες του διεθνούς δικαίου ορίζουν διαφορετικά. Η διενέργεια της διαδικαστι­κής πράξης είναι έγκυρη αν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του ημεδαπού είτε του αλλοδαπού δικαίου.

Social Media