Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
193

1. Για τη συζήτηση στο ακροατήριο συντάσσεται πρα­κτικό, το οποίο περιέχει:

α) όσα αναφέρονται στο εισαγωγικό της απόφασης,
 
β) τον τρόπο του διορισμού των νόμιμων αντιπροσώ­πων ή εκπροσώπων και των δικαστικών πληρεξουσίων των διαδίκων και
 
γ) περιγραφή όσων έγιναν κατά τη συζήτηση.
 
2. Σε περίπτωση αναβολής, σύμφωνα με το άρθρο 135, της συζήτησης, αναγράφεται στο πρακτικό αν αυτή χώρισε αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση διαδίκου και ποιου.
 
3. Στο πρακτικό της συζήτησης καταχωρούνται, επί­σης, οι κατά την παρ. 6 του άρθρου 189 αποφάσεις που αφορούν τη διεξαγωγή της συζήτησης.
 
4. Πρακτικό διάσκεψης συντάσσεται μόνο σε όποια πε­ρίπτωση τούτο κρίνεται από το δικαστήριο αναγκαίο.
 
5. Για τη δημοσίευση της απόφασης συντάσσεται πρα­κτικό, το οποίο περιέχει την κατά τη δημοσίευση σύνθεση του δικαστηρίου, τον τόπο και το χρόνο που αυτή έγινε, καθώς και βεβαίωση ότι η απόφαση απαγγέλθηκε στο α­κροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.
 
6. Τα πρακτικά που προβλέπουν οι διατάξεις των προ­ηγούμενων παραγράφων συντάσσονται από το γραμμα­τέα της έδρας και υπογράφονται από τον ίδιο και κατά περίπτωση, από τον πρόεδρο της τριμελούς ή το δικαστή της μονομελούς σύνθεσης.
 
7. Η σύνταξη πρακτικών κατά τη διενέργεια άλλων διαδικαστικών πράξεων ρυθμίζεται από τις ειδικές γι' αυτές διατάξεις.
 
8. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πρακτικά και στην αντίστοιχη απόφαση, κατισχύουν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Social Media