Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
62

1. Το δικαστήριο απαγγέλλει την ακυρότητα των διαδι­καστικών πράξεων οι οποίες διενεργήθηκαν, από το ίδιο ή από διάδικο, κατά παράβαση των διατάξεων που τις ρυθ­μίζουν.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ακυρότητα α­παγγέλλεται από το δικαστήριο:
 
α) αυτεπαγγέλτως, αν τούτο προβλέπεται ρητώς από το νόμο, ή αν η διαδικαστική πράξη προέρχεται από αναρ­μόδιο όργανο, ή αν αυτή έγινε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας,
 
β) ύστερα από αίτηση του διαδίκου σε κάθε άλλη περί­πτωση και εφόσον κριθεί ότι η παράβαση προκάλεσε σε αυτόν βλάβη, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί με άλλον τρόπο.
 
3. Η αίτηση του διαδίκου στην περ. β' της προηγού­μενης παραγράφου, είναι απαράδεκτη:
 
α) αν δεν υποβληθεί κατά την πρώτη, μετά την παρά­βαση, συζήτηση,
 
β) αν υποβληθεί από διάδικο που έχει προκαλέσει την παράβαση ή που έχει συντελέσει σε αυτήν ή που έχει παραιτηθεί ρητώς ή σιωπηρώς, μετά τη διενέργεια της διαδικαστικής πράξης, από την υποβολή αίτησης.
 
4. Μετά την απαγγελία της ακυρότητας, το δικαστήριο διατάζει να επαναληφθεί η πράξη, εκτός αν έχει ήδη επέλθει απώλεια του σχετικού δικαιώματος ή η επανάληψη αποκλείεται για άλλον λόγο.

Social Media