Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αίτηση Επιτάχυνσης-Προτίμησης

www.freelaw.gr
Αίτηση Επιτάχυνσης-Προτίμησης
Αριθμός άρθρου: 
127Α

1. Με αίτηση οποιουδήποτε από τους διαδίκους προς το δικαστήριο, μπορεί να ζητηθεί η επιτάχυνση της εκδίκα­σης της υπόθεσης, εάν η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου.

2. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διεύθυνσης ή ο δικα­στής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο οριζόμενος από αυτούς δικαστής, εξετάζει την αίτηση και ορίζει συντομό­τερη δικάσιμο, εκτιμώντας κυρίως τις προηγούμενες καθυ­στερήσεις στην εκδίκαση της υπόθεσης σε προηγούμε­νους βαθμούς ή στάδια της διαδικασίας, καθώς και τις ανάγκες και το φόρτο του δικαστηρίου.
 
3. Η αίτηση επιτάχυνσης μπορεί να ζητηθεί για ένδικα βοηθήματα ή μέσα τα οποία ασκούνται μετά τη 16η Σε­πτεμβρίου 2012, η δε συντομότερη δικάσιμος ορίζεται υ­ποχρεωτικά εντός εξαμήνου, εκτός αν ο διάδικος που αιτείται την επιτάχυνση συνέβαλε στην παράταση της εκκρε­μοδικίας. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά για σπουδαίο λόγο σε δικάσιμο, η οποία δεν μπορεί να απέχει πάνω από ένα τρίμηνο από την ορισθείσα με την πράξη επί της αίτησης επιτάχυνσης.
 
4. Για μια πενταετία, η οποία αρχίζει από τη 16η Σε­πτεμβρίου 2012, ο προσδιορισμός των εισαγομένων ενδί­κων βοηθημάτων και μέσων εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την κατάθεσή τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των υποθέσεων κάθε δικασίμου. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση των αιτήσεων είναι τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, καθώς και ο επείγων χαρα­κτήρας των υποθέσεων. (Το άρθρο127Α τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 Ν. 4055/2012, με ισχύ από 2-4-2012).

Social Media