Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αναστολή Εκτέλεσης

www.freelaw.gr
Αναστολή Εκτέλεσης
Αριθμός άρθρου: 
88

Εφόσον στον Κώδικα δεν ορίζεται ειδικώς διαφορετι­κά, οι προθεσμίες των ένδικων μέσων, καθώς και η ά­σκησή τους, δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Είναι όμως δυνατόν να χορηγηθεί, κατά περίπτωση, αναστολή εκτέλεσης της πράξης ή της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 200 έως και 209. Οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, περιλαμβανομένης και της αναιρέσεως, κατά αποφάσεων που διατάσσουν την επιστροφή, καθώς και η άσκησή τους έχουν ανασταλ­τικό αποτέλεσμα.

Social Media