Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Απόφαση

www.freelaw.gr
Απόφαση
Αριθμός άρθρου: 
19

1. Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν τηρηθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 17.

2. Αν κάποιος από τους λόγους εξαίρεσης κριθεί βά­σιμος, το δικαστήριο με την απόφασή του διατάζει την αποχή του δικαστή από τα καθήκοντά του στη συγκεκριμέ­νη δίκη και απαγγέλλει, εφόσον ζητηθεί, την ακυρότητα των πράξεων της παρ. 2 του άρθρου 17.
 
3. Αν κανείς από τους λόγους εξαίρεσης, δεν κριθεί βάσιμος, η αίτηση απορρίπτεται. Με την απορριπτική από­φαση το δικαστήριο, αν κρίνει ότι οι λόγοι εξαίρεσης είναι προδήλως αβάσιμοι, επιβάλλει σε εκείνον που υπέβαλλε την αίτηση και τις κυρώσεις της παρ. 9 του άρθρου 42.
 
4. Η απορριπτική απόφαση δεν υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικα μέσα.

Social Media