Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Απόφαση για Συμπληρωματική Απόδειξη

www.freelaw.gr
Απόφαση για Συμπληρωματική Απόδειξη
Αριθμός άρθρου: 
152

1. Η απόφαση για συμπληρωματική απόδειξη λαμβάνεται είτε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, οπότε και, διατυπούμενη συνοπτικά, καταχωρείται στα πρακτικά είτε μετά τη συζήτηση.

2. Με την απόφαση για τη διενέργεια συμπληρωμα­τικής απόδειξης, ορίζονται:
 
α) το θέμα της απόδειξης, 
 
β) ο διάδικος που φέρει το βάρος της, 
 
γ) τα αποδεικτικά μέσα, 
 
δ) ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής, καθώς και ο χρό­νος περάτωσής της.
 
3. Αν η συμπληρωματική απόδειξη διεξάγεται εκτός του ακροατηρίου, με την απόφαση της προηγούμενης πα­ραγράφου ορίζεται και ο εισηγητής-δικαστής ενώπιον του οποίου, με την παρουσία γραμματέα, γίνεται η διεξαγωγή αυτή. Ως προς την εκτός του ακροατηρίου αυτοψία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 158.
 
4. Η απόφαση για τη συμπληρωματική απόδειξη επιδί­δεται στους διαδίκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 195.
 
5. Ύστερα από έγγραφη αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, το δικαστήριο ή το οικείο τμήμα, ως συμβού­λιο, μπορεί να μεταβάλει τον τόπο διεξαγωγής της συμ­πληρωματικής απόδειξης ή να παρατείνει το χρόνο περά­τωσής της. Η αίτηση του διαδίκου υποβάλλεται στον πρό­εδρο του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος. Η απόφαση που εκδίδεται επιδίδεται στους διαδίκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
 
6. Αν η διεξαγωγή της συμπληρωματικής απόδειξης γίνει στο ακροατήριο, πράγμα που επιτρέπεται μόνον αν, κατά τη συζήτηση, παρίστανται όλοι οι διάδικοι και δεν αντιλέγουν, συντάσσεται πρακτικό, ενώ, σε κάθε άλλη πε­ρίπτωση, συντάσσεται έκθεση. Το πρακτικό, όπως και η έκθεση, επιδίδονται στους διαδίκους σύμφωνα με τα ορι­ζόμενα στην παρ. 4.

Social Media