Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Άσκηση Ένδικων Βοηθημάτων και Μέσων

www.freelaw.gr
Άσκηση Ένδικων Βοηθημάτων και Μέσων
Αριθμός άρθρου: 
126

1. Τα ένδικα βοηθήματα ασκούνται με δικόγραφο, το ο­ποίο, μαζί με τρία αντίγραφα, κατατίθενται στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται. Στις φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές απαι­τείται επί ποινή απαραδέκτου της άσκησής τους, η επίδο­ση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσ­φυγής, με επιμέλεια του διαδίκου στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη ή που, παρά το νόμο, παρέλειψε την έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής. Αν ο διάδικος δεν τήρησε την παραπάνω υποχρέ­ωσή του και το Δημόσιο παρίσταται ενώπιον του Δι­καστηρίου κατά την εκδίκαση της προσφυγής και δεν αντιλέγει, αίρεται το κατά τα ανωτέρω απαράδεκτο και το Δικαστήριο προχωρεί κανονικά στην εκδίκαση της προσφυγής.

2. Τα ένδικα μέσα ασκούνται με δικόγραφο, το οποίο, μαζί με τρία αντίγραφα, κατατίθεται στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλ­λόμενη απόφαση.
 
3. Για την κατά τις προηγούμενες παραγράφους κατά­θεση, συντάσσεται πράξη πάνω στο κατατιθέμενο δικό­γραφο, η οποία διαλαμβάνει τη χρονολογία της κατάθε­σης, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που το παρέλαβε και εκείνου που το κατέθεσε, καθώς και τον αριθμό καταχώρησής του στο οικείο βιβλίο ή στο ειδικό πρωτόκολλο κατάθεσης, κατά περίπτωση, υπογράφεται δε από τον υ­πάλληλο που το παραλαμβάνει, καθώς και από εκείνον που το καταθέτει.
 
4. Η γραμματεία, στην οποία κατατίθεται το ένδικο βοή­θημα ή μέσο, το καταχωρεί στο τηρούμενο προς τούτο βι­βλίο και σχηματίζει φάκελο, τον οποίο σε περίπτωση έφε­σης, διαβιβάζει στο δικαστήριο στο οποίο αυτή απευθύ­νεται.
 
5. Αν υπάρχει διαφορά, ως προς τη χρονολογία κατά­θεσης του ένδικου βοηθήματος ή μέσου, ανάμεσα στην πράξη κατάθεσης και στο βιβλίο ή το πρωτόκολλο, επι­κρατεί η χρονολογία του βιβλίου ή του πρωτοκόλλου.
 
6. Η γραμματεία είναι υποχρεωμένη, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, να του χορηγήσει κυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου του ένδικου βοηθήματος ή μέσου που κατέθεσε, με την πάνω σε αυτό πράξη κατάθεσης.
 
7. Τα δικόγραφα μπορεί να υποβάλλονται και με ηλεκ­τρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α' 125). Τα δικόγραφα που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει και την έκθεση κατάθεσης. (Η παρ. 7 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ. 2 Ν. 4055/2012, με ισχύ από 2-4-2012).
*Η παράγραφος είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 12 Ν. 3659/2008 και εν συνεχεία με το άρθρο 27 Ν. 3900/2010 με ισχύ από 1-1-2011, ενώ το εδάφιο γ' προστέθηκε με το άρθρο 26 Ν. 4274/2014.

Social Media