Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δέσμευση από Αποφάσεις Άλλων Δικαστηρίων

www.freelaw.gr
Δέσμευση από Αποφάσεις Άλλων Δικαστηρίων
Αριθμός άρθρου: 
5

1. Τα δικαστήρια δεσμεύονται από τις αποφάσεις άλ­λων διοικητικών δικαστηρίων, κατά το μέρος που αυτές αποτελούν δεδικασμένο, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχε­τικές διατάξεις.

2. Τα δικαστήρια δεσμεύονται, επίσης, από τις αποφά­σεις των πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ισχύουν, έναντι όλων, καθώς και από τις αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινι­κών δικαστηρίων ως προς την ενοχή του δράστη.
 
3. Ως προς τις αποφάσεις των αλλοδαπών πολιτικών δικαστηρίων, έχουν ανάλογη εφαρμογή όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 323 του Κώδικα Πολιτικής Δι­κονομίας, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
 
4. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το δεδικασμένο και αυτεπαγγέλτως, εφόσον τούτο προκύπτει από τα στοι­χεία της δικογραφίας.

Social Media