Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διαδικασία

www.freelaw.gr
Διαδικασία
Αριθμός άρθρου: 
110

1. Η αίτηση του διαδίκου πρέπει να αναφέρει με σαφή­νεια τα λάθη για τα οποία ζητείται η διόρθωση ή τα αμφί­βολα σημεία και τις ασάφειες για τις οποίες ζητείται η ερ­μηνεία.

2. Η αίτηση ασκείται με κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την επίδοση της απόφασης. Σε καμία, πάντως, περίπτωση δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν πε­ράσει τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης.
 
3. Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης διόρθωσης δεν υπόκειται σε προθεσμία και κινείται με πράξη του προέ­δρου του συμβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το δι­καστήριο, με την οποία προσδιορίζονται τα λάθη και ορί­ζεται η δικάσιμος. (Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 Ν. 3900/2010 με ισχύ 1-1-2011).
 
4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκδίκαση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου, το οποίο προκάλεσε την έκδοση της απόφασης.

Social Media