Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διαδρομή - Παράταση - Διακοπή - Αναστολή - Εξέταση Τήρησης

www.freelaw.gr
Διαδρομή - Παράταση - Διακοπή - Αναστολή - Εξέταση Τήρησης
Αριθμός άρθρου: 
61

1. Οι προθεσμίες που αρχίζουν με την επίδοση εγγρά­φου τρέχουν και εναντίον εκείνου με παραγγελία του οποί­ου έγινε η επίδοση.

2. Σε περίπτωση παράτασης προθεσμίας που χορηγεί­ται από το νόμο ή από το δικαστήριο, η νέα προθεσμία αρχίζει αφότου περάσει η πρώτη.
 
3. Η διακοπή της δίκης συνεπάγεται και διακοπή των προθεσμιών που δεν έχουν εκπνεύσει, οι οποίες αρχίζουν εκ νέου από την επανάληψη της δίκης.
 
4. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών ανα­στέλλονται οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί για τη διεξα­γωγή αποδείξεων. Η αναστολή δεν ισχύει όταν πρόκειται για συντηρητική απόδειξη ή για υποθέσεις που εκδικάζονται από τα τμήματα διακοπών. Οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων αναστέλλονται για το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.
 
5. Οι προθεσμίες της παρ. 1, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχουν ανατρεπτικό χαρακτήρα, η δε τήρησή τους εξετάζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως.
 
6. Η μη τήρηση προθεσμίας, που αφορά αποκλειστικά τις σχέσεις μεταξύ των διαδίκων, εξετάζεται από το δικα­στήριο μόνο αν τούτο προβληθεί από το διάδικο υπέρ του οποίου αυτή έχει ταχθεί.

Social Media