Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διενέργεια Διαδικαστικών Πράξεων

www.freelaw.gr
Διενέργεια Διαδικαστικών Πράξεων
Αριθμός άρθρου: 
27

1. Οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι εκπρό­σωποί τους διενεργούν τις διαδικαστικές πράξεις και παρίστανται κατά τη συζήτηση με δικαστικούς πληρεξουσίους.

2. Κατ' εξαίρεση, οι ιδιώτες διάδικοι ή οι νόμιμοι αντι­πρόσωποι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και να παρίστανται κατά τη συζή­τηση χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο:
 
α) κατά την εκδίκαση χρηματικών διαφορών όταν το αντικείμενό της δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα (590) ευρώ, αν πρόκειται δε για φορολογική εν γένει διαφορά που αφορά κύριο και πρόσθετο φόρο, όταν ο κύριος φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό,
 
β) κατά την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατ' εφαρμογή των νομοθεσιών στις οποίες αναφέρεται η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 702/1977 και
 
γ) κατά τη διαδικασία λήψης ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 200 έως και 215.
 
3. Κατά την εκδίκαση των φορολογικών εν γένει διαφο­ρών, οι εκπρόσωποι του Δημοσίου και των άλλων νομι­κών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο.
 
4. Η παράγραφος 3 έχει εφαρμογή, εφόσον το αντικεί­μενο της φορολογικής διαφοράς που εισάγεται προς επίλυση δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. (Η παρ. 4 τίθεται όπως προστέ­θηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 3900/2010 και με ισχύ από 1-1-2011. Η τροποποίηση δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της υποθέσεις).

Social Media