Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαίωμα Άσκησης

www.freelaw.gr
Δικαίωμα Άσκησης
Αριθμός άρθρου: 
106

1. Τρίτος, ο οποίος βλάπτεται από απόφαση που εκ­δόθηκε σε δίκη μεταξύ άλλων, και ο οποίος δεν είχε ασκήσει παρέμβαση, μπορεί, εφόσον συντρέχει το έννομο συμφέρον που θα δικαιολογούσε την παρέμβασή του στη δίκη αυτήν, να ανακόψει την απόφαση.

2. Στερείται το δικαίωμα να ασκήσει τριτανακοπή ο τρίτος στον οποίο κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με τα οριζό­μενα στην παρ. 1 του άρθρου 114, το εισαγωγικό της δί­κης δικόγραφο, με γνωστοποίηση της σχετικής δικασίμου.
 
3. Η τριτανακοπή στρέφεται κατά όλων των διαδίκων ανάμεσα στους οποίους εκδόθηκε η προσβαλλόμενη από­φαση.

Social Media