Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαστικοί Πληρεξούσιοι των Λοιπών Διαδίκων

www.freelaw.gr
Δικαστικοί Πληρεξούσιοι των Λοιπών Διαδίκων
Αριθμός άρθρου: 
30

1. Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών, πλην του Δη­μοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δι­καίου, διαδίκων ορίζονται δικηγόροι, σύμφωνα με το Δικη­γορικό Κώδικα. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 27, δικαστικοί πληρεξούσιοί τους μπορούν να οριστούν και ο ή η σύζυγος ή πρόσωπο που συνδέεται με αυτούς με συγγένεια αίματος ή αγχιστείας έως και του δεύτερου βαθμού ή ομόδικός τους.

2. Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, δικαστική πληρεξουσιότητα παρέχεται:
 
α) με προφορική δήλωση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, στο ακροατήριο, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά, ή
 
β) με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, οπότε όμως απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπο­γραφής του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή. Αν, στην τελευταία περίπτωση, τα πρόσω­πα αυτά δεν μπορούν να υπογράψουν το ιδιωτικό έγγρα­φο, τούτο υπογράφεται από δύο (2) μάρτυρες, των οποί­ων βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής κατά τον πιο πάνω τρόπο.
 
3. Η δικαστική πληρεξουσιότητα προς τους κατά την πρώτη περίοδο της παρ. 1 δικαστικούς πληρεξουσίους θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί με μόνη τη συνυπογραφή, από το διάδικο ή το νόμιμο αντιπρόσωπο ή τον εκπρό­σωπό του, κατά περίπτωση του δικογράφου του ένδικου βοηθήματος ή μέσου. Στην περίπτωση αυτή η συνυπογραφή του δικηγόρου θεωρείται ως βεβαίωση της γνησιό­τητας της υπογραφής των πιο πάνω προσώπων. Η διά­ταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που, σύμ­φωνα με την παρ. 6, απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα.
 
4. Αν η πράξη με την οποία παρέχεται η πληρεξου­σιότητα έχει καταρτιστεί από αλλοδαπή αρχή, διέπεται από το δίκαιο του τόπου της κατάρτισής της.
 
5. Η χρονική διάρκεια και η έκταση της εξουσίας του δικαστικού πληρεξουσίου προσδιορίζεται με το πληρεξού­σιο έγγραφο. Το γενικό πληρεξούσιο, αν δεν ορίζεται δια­φορετικά, παρέχει την εξουσία για τη διενέργεια διαδικα­στικών πράξεων, την άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέ­σων, καθώς και το διορισμό άλλων δικαστικών πληρεξού­σιων.
 
6. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται ειδική δικαστική πληρεξου­σιότητα:
 
α) για το δικαστικό συμβιβασμό,
 
β) για την πα­ραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο που έχει ασκηθεί,
 
γ) για την προσβολή εγγράφου ως πλαστού,
 
δ) όπου αλλού προβλέπεται τούτο ρητώς από ειδικές διατάξεις.
 
7. Ο δικαστικός πληρεξούσιος, αν η κατοικία του ή ο χώρος της εργασίας του βρίσκεται στην έδρα του δικαστη­ρίου, είναι και αντίκλητος του διαδίκου.

Social Media