Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δυνητική

www.freelaw.gr
Δυνητική
Αριθμός άρθρου: 
115

1. Περισσότεροι μπορούν, με το ίδιο δικόγραφο, να ασκήσουν κοινή προσφυγή κατά της ίδιας πράξης ή παρά­λειψης, εφόσον οι λόγοι που προβάλλουν στηρίζονται σε όμοια κατά τα ουσιώδη στοιχεία νομική και πραγματική βάση, ή κοινή αγωγή, εφόσον συνδέονται με κοινό δικαί­ωμα ή τα δικαιώματα τους στηρίζονται σε όμοια κατά τα ουσιώδη στοιχεία νομική και πραγματική βάση.

2. Κατά περισσότερων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορεί να ασκηθεί κοινή προσφυγή, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη του ενός έχει ενσωματωθεί στην πράξη ή την παράλειψη του άλλου ή κοινή αγωγή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνδέονται με κοινή υποχρέωση ή οι υ­ποχρεώσεις τους πηγάζουν από την ίδια νομική και πραγ­ματική αιτία.
 
3. Προκειμένου περί απαιτήσεων για κάθε είδους απο­δοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργα­νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθ­μίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημόσιου δι­καίου, έστω και αν βασίζονται σε παράνομες πράξεις ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, εφαρμό­ζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων και όταν αντικείμενο της διαφοράς είναι ομοειδείς, έστω και μη ισόποσες, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που στηρίζονται σε όμοια κατά τα ουσιώδη στοιχεία νομική βάση. Ομοδικία συντρέχει και όταν για τους προσφεύγοντες ή ενάγοντες έχει εκδοθεί μία πράξη με ξεχωριστά για τον καθένα κε­φάλαια ή περισσότερες αυτοτελείς για τον καθένα πράξεις. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η συνδρομή και των προϋποθέσεων της συνάφειας, εκτός από την προϋπόθε­ση της κατά τόπο αρμοδιότητας του δικαστηρίου ως προς όλες τις πράξεις. Σε περίπτωση ομοδικίας κατά την πα­ρούσα παράγραφο, ο αριθμός των ομοδίκων σε κάθε δικό­γραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα. (Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 Ν. 3900/2010).
 
4. Η δυνητική ομοδικία δεν επηρεάζει τις ουσιαστικές έννομες σχέσεις των ομοδίκων. Οι διαδικαστικές πράξεις του ενός δεν ωφελούν ούτε βλάπτουν τους άλλους.
 
5. Κάθε ομόδικος έχει δικαίωμα, κατά χωρισμό του κοι­νού δικογράφου ως την πρώτη συζήτηση, να ασκήσει νέο ένδικο βοήθημα, οπότε ως χρονολογία άσκησής του θεω­ρείται εκείνη του κοινού δικογράφου.

Social Media