Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Έκθεση

www.freelaw.gr
Έκθεση
Αριθμός άρθρου: 
56

1. Για κάθε επίδοση, το όργανο που τη διενεργεί συν­τάσσει έκθεση.

2. Η έκθεση, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44, πρέπει να μνημονεύει:
 
α) παραγγελία προς επίδοση,
 
β) σαφή προσδιορισμό του επιδοτέου εγγράφου και των προσώπων τα οποία αφορά,
 
γ) την ημέρα και την ώρα της επίδοσης,
 
δ) το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και την ιδιότητα με την οποία το παρέλαβε, καθώς και
 
ε) τους λόγους που προκάλεσαν τη θυροκόλληση.
 
3. Η έκθεση υπογράφεται από το όργανο της επίδο­σης, καθώς και από το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Σε περίπτωση θυροκόλλησης, η έκθεση υπο­γράφεται από το όργανο και το μάρτυρα.
 
4. Το όργανο της επίδοσης οφείλει να σημειώνει, στο έγγραφο, και να βεβαιώνει την ημέρα και την ώρα της παράδοσης ή της θυροκόλλησης. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην έκθεση και στη σημείωση, επικρατεί η ημέ­ρα και ώρα που μνημονεύονται στην έκθεση.

Social Media