Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Φυσικά Πρόσωπα

www.freelaw.gr
Φυσικά Πρόσωπα
Αριθμός άρθρου: 
24

1. Ικανότητα να αποφασίζει για τη διενέργεια διαδικα­στικών πράξεων έχει το φυσικό πρόσωπο το οποίο:

α) έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ή
 
β) έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά μόνο ως προς τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη ρύθμιση σχέσεων για τις οποίες θεωρείται ικανό.
 
2. Ο αλλοδαπός έχει δικανική ικανότητα εφόσον είναι δικαιοπρακτικώς ικανός είτε κατά το δίκαιο της ιθαγένειάς του είτε κατά το ελληνικό δίκαιο.
 
3. Αν το πρόσωπο δεν έχει δικανική ικανότητα, για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων αποφασίζει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του.
 
4. Κατ' εξαίρεση, για να αποτραπεί τυχόν επικείμενος κίνδυνος, επιτρέπεται και σε μη ικανό πρόσωπο να απο­φασίζει για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ύστερα από άδεια του προέδρου του συμβουλίου, ή του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόκει­ται να εισαχθεί ή εκκρεμεί η υπόθεση. 

Social Media