Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κατάρτιση, Έκδοση και Δημοσίευση - Μειοψηφία

www.freelaw.gr
Κατάρτιση, Έκδοση και Δημοσίευση - Μειοψηφία
Αριθμός άρθρου: 
189

1. Ο εισηγητής συντάσσει και παραδίδει το σχέδιο της απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο περιλαμβάνει το ιστορικό, το σκεπτικό και το διατακτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Το σχέδιο υπογράφεται, στις πολυμελείς συνθέσεις, από τον εισηγητή και τον πρό­εδρο, ενώ στις μονομελείς από τον δικαστή που δίκασε την υπόθεση. Στο σχέδιο, αν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο, τίθεται και η χρονολογία της διάσκεψης. (Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 Ν. 4055/2012, με ισχύ από 2-4-2012).

2. Η γνώμη της μειοψηφίας, καθώς και το όνομα του δικαστή που μειοψήφησε, μνημονεύονται στην απόφαση, καταχωρούνται δε σε ειδικό πρακτικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 93 του Συντάγματος.
 
3. Ο δικαστής παραδίδει το πρωτότυπο της απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή με το περιεχόμενο που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο. Η απόφαση απαγγέλλεται σε δη­μόσια συνεδρίαση. (Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ. 2 Ν. 4055/2012), με ισχύ από 2-4-2012).
 
4. Για υποθέσεις που δεν συζητήθηκαν στην κύρια έ­δρα του δικαστηρίου, η δημοσίευση μπορεί να γίνει και στην κύρια έδρα του.
 
5. Το σχέδιο της απόφασης φυλάσσεται στη δικογρα­φία.
 
6. Οι αποφάσεις που αφορούν τη διεξαγωγή της συζή­τησης, αν στον Κώδικα δεν ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται στην έδρα, διατυπώνονται δε συνοπτικά στο πρα­κτικό και δημοσιεύονται κατά την ίδια συνεδρίαση. 

Social Media