Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κατάθεση Κατά την Προδικασία

www.freelaw.gr
Κατάθεση Κατά την Προδικασία
Αριθμός άρθρου: 
185

1. Οι μαρτυρικές καταθέσεις τις οποίες προσάγουν οι διάδικοι προαποδεικτικώς λαμβάνονται ενόρκως, σύμφω­να με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 184, ενώ­πιον του ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας του μάρτυρα.

2. Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη μαρτυρικής κατά­θεσης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο επιδίδει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την κατάθεση, στους λοιπούς διαδίκους, κλήση, η οποία αναφέρει το έν­δικο βοήθημα ή μέσο που αφορά η κατάθεση, τόπο, ημέ­ρα και ώρα διεξαγωγής της, το ονοματεπώνυμο, το επάγ­γελμα και τη διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα, καθώς και το θέμα της κατάθεσης.
 
3. Κατά την κατάθεση του μάρτυρα παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι διάδικοι και μπορούν να απευθύ­νουν ερωτήσεις προς αυτόν. 

Social Media