Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Καθ' Ύλην

www.freelaw.gr
Καθ' Ύλην
Αριθμός άρθρου: 
6

1. Η, σε πρώτο βαθμό, εκδίκαση των διοικητικών δια­φορών ουσίας ανήκει στο τριμελές πρωτοδικείο.

2. Κατ' εξαίρεση, η εκδίκαση:
 
α) των διαφορών από δι­οικητικές συμβάσεις ανήκει, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, στο εφετείο. 
 
β) των φορολογικών και τελωνειακών εν γένει διαφορών, των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανήκει σε πρώτο βαθμό στο μονομελές πρωτοδικείο. Εάν το αντικείμενο υ­περβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανήκει στο πρώτο και τελευταίο βαθμό στο εφετείο.
 
γ) των χρηματικών διαφορών, των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανήκει στο μονομελές πρωτοδικείο. (Οι περ. β ' και γ' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 47 παρ. 1 Ν. 4055/2012με ισχύ από 2-4-2012. Σύμφωνα δε με το άρθρο 110 παρ. 15 του ίδιου νόμου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσι­μος).
 
δ) των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρ­μογή των άρθρων 13 και 14 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), του άρθρου 153 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') και των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 4 του άρ­θρου 1 του ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α'), η οποία προσ­τέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 3659 / 2008 (ΦΕΚ 77 Α’), ανήκει στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οποίος αποφαίνεται ανεκκλήτως. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 (Α' 179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 3900/2010 (Α' 213), εφαρμόζονται για την εκδί­καση των προσφυγών αυτών. (Το δεύτερο εδάφιο της περ. δ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 3994/2011. Σύμφωνα δε με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου η αντικατάσταση ισχύει και για τις εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος του Ν. 3900/2010 -1/1/2011- υποθέσεις). Αν πρό­κειται για φορολογική ή τελωνειακή εν γένει διαφορά, για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων β' και γ' η αρμοδιότητα προσδιορίζεται με βάση το ποσό του κύριου φόρου, δασμού, τέλους ή προστίμου. (Η παρ. 2 τίθεται ό­πως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3900/2010, με ισχύ από 1-1-2011. Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου (13) η τροποποίηση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου υποθέσεις).
 
3. Αν η κατά τις περιπτώσεις β' και γ' της προηγού­μενης παραγράφου, χρηματική διαφορά έχει δημιουργηθεί από τον καταλογισμό ή την οποιασδήποτε άλλης φύσης βεβαίωση, με την ίδια πράξη, διάφορων ποσών κατά του ίδιου υποχρέου, η αρμοδιότητα καθορίζεται με βάση το μεγαλύτερο από τα ποσά αυτά. Το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο για την πράξη με το μεγαλύτερο ποσό καθί­σταται αρμόδιο και για τις υπόλοιπες συναφείς πράξεις. Αν στο πλαίσιο του ίδιου προσωρινού ή οριστικού φορολο­γικού ελέγχου έχουν καταλογιστεί για το ίδιο οικονομικό έτος ή διαχειριστική περίοδο με την ίδια ή περισσότερες πράξεις, διάφορα ποσά, κατά του ίδιου υποχρέου, ανεξαρ­τήτως αν αυτά αφορούν διαφορετικά φορολογικά αντικεί­μενα, το εφετείο, εφόσον είναι αρμόδιο για κάποια από αυτές, καθίσταται αρμόδιο και για τις υπόλοιπες, ανεξαρ­τήτως ποσού. (Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3900/2010 με ισχύ από 1-1-2011. Σύμ­φωνα δε με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου (13), η τροποποίηση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου υποθέσεις. Το τελευταίο εδ. της παρ. 3 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ. 5α Ν. 3943/2011. Η τροποποίηση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της -31/3/2011- υποθέσεις).
 
4. (Καταργήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3900/2010. Ισχύς κατάργησης από 1-1-2011. Η κατάργηση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της υποθέσεις).
 
5. Το ποσό που ορίζεται στην περ. β' της παρ. 2 είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δι­καιοσύνης.
 
6. Η σε δεύτερο βαθμό εκδίκαση των διοικητικών δια­φορών ουσίας ανήκει στο τριμελές εφετείο. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που η πρωτόδικη απόφαση εκδίδεται από το μονομελές πρωτοδικείο, η εκδίκαση της διαφοράς σε δεύτερο βαθμό ανήκει στο μονομελές εφετείο. Το τελευ­ταίο εδάφιο της παρ. 6 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3900/2010. Σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, (13) η τροποποίηση αυτή ισχύει για εφέσεις κατά αποφάσεων που θα δημοσιευθούν ένα έτος μετά τη δημοσί­ευση του Ν. 3900/2010 -ημ. δημ. 17-12-2010).

Social Media