Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Λήψη

Αριθμός άρθρου: 
188

1. Η απόφαση λαμβάνεται από το δικαστή ή τους δικα­στές που μετείχαν στη σύνθεση του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

2. Στα πολυμελή δικαστήρια, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από διάσκεψη, που αρχίζει με την εισήγηση και καταλήγει στην ψηφοφορία. Τη διάσκεψη διευθύνει ο δικα­στής που είχε προεδρεύσει κατά τη συζήτηση της υπόθε­σης.
 
3. Κατά την ψηφοφορία, πρώτος ψηφίζει ο εισηγητής και ύστερα οι λοιποί δικαστές κατά σειρά, από το νεότερο στον αρχαιότερο.
 
4. Αν υπάρξει διαφωνία κατά την ψηφοφορία, επικρα­τεί η γνώμη της πλειοψηφίας.
 
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η υπόθεση ανασυζητείται. Στην ανασυζήτηση μετέχουν και οι δύο αρχαιότεροι, ύστε­ρα από εκείνον που είχε προεδρεύσει, δικαστές που υπη­ρετούν στο δικαστήριο. Αν τούτο δεν είναι εφικτό, ακολου­θείται η ισχύουσα διαδικασία αναπλήρωσης δικαστών. Αν κατά τη νέα ψηφοφορία σχηματιστούν περισσότερες από δύο γνώμες, εκείνοι που ακολούθησαν την ασθενέστερη γνώμη προσχωρούν σε μια από τις επικρατέστερες. Σε περίπτωση ισοψηφίας των ασθενέστερων γνωμών, γίνεται ψηφοφορία για να αποκλειστεί η μια από αυτές και τότε εκείνος που την είχε ακολουθήσει προσχωρεί σε μια από τις άλλες γνώμες, ωσότου σχηματιστεί, κατά τα παραπά­νω, πλειοψηφία.

Social Media