Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Μη Παράσταση Διαδίκου - Αναβολή της Συζήτησης

www.freelaw.gr
Μη Παράσταση Διαδίκου - Αναβολή της Συζήτησης
Αριθμός άρθρου: 
135

1. Κατά την προεκφώνηση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως αν έχουν κλητευθεί νόμιμα οι διάδικοι που δεν παρίστανται. Αν η κλήτευση είναι νόμιμη, η μη παράστασή τους δεν παρακωλύει την πρόοδο της διαδικασίας.

2. Η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς:
 
α) αν κάποιος από τους διαδίκους που δεν παρίστανται δεν έχει κλητευτεί νόμιμα, ή
 
β) αν το ζητήσει κάποιος από τους διαδίκους που, αν και παρίσταται, δεν έχει κλητευτεί νόμιμα.
 
3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συ­ζήτηση της υπόθεσης μόνο μία φορά ανά βαθμό δικαιοδο­σίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να ανα­βάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 
4. Σε κάθε περίπτωση αναβολής της συζήτησης, το δι­καστήριο ορίζει νέα δικάσιμο, με σημείωση στο πινάκιο. Για τη νέα αυτή δικάσιμο κλητεύονται μόνο όσοι από τους διαδίκους απούσιαζαν κατά τη συνεδρίαση και δεν είχαν κλητευθεί νόμιμα.
 
5. Το δικαστήριο, με απόφαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, μπορεί να επιδικάσει δικαστικά έξοδα ύψους ε­κατό (100) έως πεντακοσίων (500) ευρώ εις βάρος εκεί­νου, που ζήτησε την αναβολή, μετά από αίτημα του αντιδίκου του. (Το άρθρο 135 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 Ν. 3659/2008 με ισχύ από 7-6-2008).

Social Media