Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Όργανα - Παραγγελία

www.freelaw.gr
Όργανα - Παραγγελία
Αριθμός άρθρου: 
48

1. Οι επιδόσεις από μέρους των ιδιωτών διαδίκων γί­νονται με δικαστικό επιμελητή.

2. Οι επιδόσεις από μέρους του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνονται είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με υπάλληλο των υπηρεσιών τους. Όργανα της αστυνομίας ή της αγροφυλακής ή υπάλ­ληλοι των δήμων ή κοινοτήτων μπορούν, μέσα στα όρια των εδαφικών τους περιφερειών, να διενεργούν τις επιδό­σεις αυτές.
 
3. Οι επιδόσεις από μέρους του δικαστηρίου γίνονται με δικαστικούς υπαλλήλους ή επιμελητές των δικαστηρίων ή με οποιοδήποτε από τα όργανα ή τους υπαλλήλους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή με υπαλληλο Ν.Π.Δ.Δ.. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται επίδο­ση από μέρους του ιδιώτη διαδίκου, η επίδοση μπορεί να γίνει και με φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, εκτός από τις επιδόσεις των δικογράφων των προσθέτων λόγων και της παρέμβασης. (Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Ν. 3659/2008).
 
4. Οι επιδόσεις γίνονται ύστερα από έγγραφη παραγ­γελία του διαδίκου, του νόμιμου αντιπροσώπου, του εκ­προσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου του. Αν συν­τρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24 και της παρ. 6 του άρθρου 28, εφαρμόζονται, και στην περί­πτωση αυτή, αναλόγως οι διατάξεις αυτές.
 
5. Την παραγγελία για τις επιδόσεις που γίνονται από μέρους του δικαστηρίου δίνει εγγράφως ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος.
 
6. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη η­λεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α' 125). Τα προς επίδοση έγγραφα που υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκαν, εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και ισχύ­ει ως έκθεση επίδοσης. (Η παρ. 6 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ. 1 Ν. 4055/2012, με ισχύ από 2-4-2012).

Social Media