Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ορισμός Δικασίμου - Εγγραφή στο Πινάκιο

www.freelaw.gr
Ορισμός Δικασίμου - Εγγραφή στο Πινάκιο
Αριθμός άρθρου: 
127

1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής, που δι­ευθύνει το δικαστήριο, με πράξη του πάνω στα κατά το προηγούμενο άρθρο δικόγραφα, ορίζει δικάσιμο. Ο ίδιος μπορεί, κατά τον ίδιο τρόπο, να ορίσει συντομότερη δικά­σιμο από εκείνην που όρισε αρχικά είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου. (Η παρ. 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 Ν. 3659/2008 και εν συνεχεία με το άρθρο 69 Ν. 3900/10 με ισχύ από 1-1-11).

2. Οι υποθέσεις που προσδιορίζονται για κάθε δικάσι­μο καταχωρούνται, στο πινάκιο που προβλέπεται από το π.δ. 402/1983, όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο και τηρεί­ται από τη γραμματεία.

Social Media