Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Παύση της Δικαστικής Πληρεξουσιότητας

www.freelaw.gr
Παύση της Δικαστικής Πληρεξουσιότητας
Αριθμός άρθρου: 
32

1. Η δικαστική πληρεξουσιότητα παύει:

α) με την κατάργηση της δίκης ή την περάτωση της διαδικαστικής πράξης, για την οποία αυτή είχε δοθεί, ή
 
β) με το θάνατο του πληρεξουσίου ή την απώλεια της ικανότητάς του να ενεργεί ως πληρεξούσιος, ή
 
γ) με την ανάκληση της πληρεξουσιότητας ή την πα­ραίτηση του πληρεξουσίου από αυτήν, ή 
 
δ) με την παραίτηση, την παύση ή την έκπτωση του πληρεξούσιου δικηγόρου από το δικηγορικό λειτούργημα.
 
2. Η ανάκληση της πληρεξουσιότητας, καθώς και η παραίτηση του δικαστικού πληρεξούσιου από αυτήν, γίνο­νται είτε με προφορική δήλωση στο ακροατήριο, που καταχωρείται στα πρακτικά και ισχύει έναντι όλων, είτε με έγγραφη δήλωση, η οποία κοινοποιείται, με δικαστικό επιμελητή, στον πληρεξούσιο ή στον εντολέα, κατά περί­πτωση, καθώς και σε όλους τους διαδίκους, και στη συνέ­χεια κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου μαζί με τα αποδεικτικά των κοινοποιήσεων, από τότε δε και ισχύει έναντι όλων.
 
3. Ο δικαστικός πληρεξούσιος οφείλει, και μετά την κα­τά την προηγούμενη παράγραφο παραίτησή του, εφόσον δεν διορίστηκε άλλος, να προβαίνει, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, στη διενέργεια των δια­δικαστικών πράξεων που είναι απαραίτητες προς αποτρο­πή επικείμενου κινδύνου για τα συμφέροντα του εντολέα του.
 
4. Η πληρεξουσιότητα δεν παύει με το θάνατο ή τη με­ταβολή της προσωπικής κατάστασης εκείνου που την έδωσε ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, αλλά εξακολου­θεί και παύει μόνον όταν διακοπεί η δίκη για έναν από τους λόγους αυτούς.

Social Media