Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πρόταση του Διαδίκου

www.freelaw.gr
Πρόταση του Διαδίκου
Αριθμός άρθρου: 
180

1. Η πρόταση του διαδίκου για την εξέταση μάρτυρα γί­νεται με το αρχικό ή το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων, ή με ειδική αίτηση που κατατίθεται στη γραμματεία τουλά­χιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση.

2. Στην πρόταση πρέπει:
 
α) να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα,
 
β) να προσδιορίζεται το θέμα για το οποίο θα γίνει η εξέταση και
 
γ) να βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση απο­κλεισμού ή απαλλαγής του μάρτυρα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 183.
 
3. Η πρόταση μπορεί να γίνει και προφορικώς, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εφόσον κατ' αυτήν παρίστανται όλοι οι διάδικοι και δεν αντιλέγουν.

Social Media