Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διαδικασία για τη Χορήγηση και την Ανάκληση της Απόλυσης

www.freelaw.gr
Διαδικασία για τη Χορήγηση και την Ανάκληση της Απόλυσης
Αριθμός άρθρου: 
110

1. Για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης υπό όρο αποφασίζει το συμ­βούλιο των πλημμελειοδικών του τόπου της έκτισης της ποι­νής. «Ο κατάδικος δεν κλητεύεται ούτε εμφανίζεται ενώπιον του συμβουλίου και μπορεί, αφού λάβει γνώση, μέσω του δι­ευθυντή του καταστήματος κράτησης, της πρότασης του εισαγγελέα, να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα. Εάν όμως το συμβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, μπορεί να διατάξει την ενώπιόν του εμφάνιση του καταδίκου». (Το δεύτερο ε­δάφιο της παρ. 1 του 110 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 24, του Ν. 4055/12-3-12).
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται με αίτηση της διεύ­θυνσης του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο κατά­δικος. Η αίτηση υποβάλλεται ένα (1) μήνα πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου, που προβλέπει το άρθρο 105. Αν η διεύθυνση του ιδρύματος κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις για τη μη χορήγηση της απόλυσης υπό όρο υποβάλλει σχετική αναφορά μαζί με έκθεση της κοι­νωνικής υπηρεσίας του καταστήματος στον εισαγγελέα των πλημμελειοδικών, ο οποίος την εισάγει στο συμβούλιο.
3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο δικαστικό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση των αρχών που επο­πτεύουν αυτόν που απολύθηκε.
4. Η εποπτεία αυτή μπορεί να ανατεθεί και σε εταιρεία προστασίας των αποφυλακιζομένων.
5. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί κίνδυνος της δημόσιας τάξης ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου διαμονής εκείνου που απολύθηκε μπορεί να διατάξει την προσωρινή σύλληψή του ύστερα από την οποία προκαλείται αμέσως με τη νόμιμη διαδι­κασία η απόφαση για την ανάκληση. Σε περίπτωση ορ­ιστικής ανάκλησης, θεωρείται ότι αυτή επήλθε την ημέρα της σύλληψης.

Social Media