Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαστική Επιμέτρηση της Ποινής

www.freelaw.gr
Δικαστική Επιμέτρηση της Ποινής
Αριθμός άρθρου: 
79

1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει ο νόμος το δι­καστήριο λαμβάνει υπόψη: α) τη βαρύτητα του εγκλήματος που έχει τελεστεί και β) την προσωπικότητα του εγκληματία.
2. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το δικασ­τήριο αποβλέπει: α) στη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεση του, γ) στην ένταση του δό­λου ή στο βαθμό της αμέλειας του υπαιτίου.
3. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του εγκληματία το δικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής διάθεσης που εκδήλωσε ο υπαίτιος κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια εξετάζει: α) τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλε­ση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε, β) το χαρακτήρα του και το βαθμό της ανάπτυξής του, γ) τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγουμένη ζωή του, δ) τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη, ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προ­θυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του.*
4. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιο­λογούν την κρίση του δικαστηρίου για την ποινή που επέβαλε.

* Το τελευταίο εδ. της παρ. 3 είχε προστεθεί με το άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 3719/2008, ενώ έπειτα διαγράφηκε με το άρθρο 10 Ν. 4285/2014.

Social Media