Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ποινές που Αναστέλλονται και Διάρκεια της Αναστολής

www.freelaw.gr
Ποινές που Αναστέλλονται και Διάρκεια της Αναστολής
Αριθμός άρθρου: 
99

1. Αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιο­ριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη από ένα έτος, με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν 26° υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο με την απόφασή του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποι­νής για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτε­ρο από ένα και ανώτερο από τρία έτη, εκτός αν κρίνει με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Ο χρόνος α­ναστολής δεν μπορεί να είναι βραχύτερος από τη δι­άρκεια της ποινής. Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής δεν μπορεί να εξαρτηθεί από την προηγούμενη καταβολή των δικαστικών εξόδων». (Η παρ. 1 του άρθρ. 99 τίθεται ό­πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3904/21-12-2010 - ΦΕΚ 218Α/23-12-10). (Επίσης εκτός από την παρ. 1 στο άρθρ. 99 υπήρχαν και παρ. 2, 3, 4 και 5, οι ο­ποίες καταργήθηκαν από την παρ. Ια, του άρθρου 109 του Ν. 4055/6-3-12 - ΦΕΚ 51Α/12-3-12).


Μετά την κατάργηση των παρ. 2, 3, 4, 5 του άρθρ. 99 Π.Κ, βλ. αμέσως παρακάτω τις σχετικές, με τις παραγράφους αυτές, διατάξεις των παραγρ. 4 και 5, άρθρου 110, Ν. 4055/ 6-3-2012 - ΦΕΚ 51Α/12-3-2012:

ΑΡΘΡΟΝ 110 παρ. 4.
«Απελάσεις που επιβλήθηκαν με βάση ποινή φυλάκισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παράγουν αποτελέσματα και αποκλείουν την είσοδο των αλλοδαπών που απελάθηκαν για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την εκτέλεση της απέλασης. Για τις απελάσεις που επιβλήθηκαν με βάση ποινή κάθειρξης μέχρι την έναρξη ισχύος του πα­ρόντος νόμου, το χρονικό διάστημα ισχύος της απαγόρευσης εισόδου του αλλοδαπού στη χώρα καθορίζεται από το συμ­βούλιο πλημμελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επ­έβαλε την απέλαση, ύστερα από αίτηση του απελαθέντα που υποβάλλεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 74 παρ. 3 του ILK, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο».


ΑΡΘΡΟΝ 110 παρ. 5.
«Η εκτέλεση απελάσεων που έχουν επιβληθεί, έως την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, με βάση ποινή φυλάκισης, αναστέλλεται υποχρεωτικά εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί εντός τριάντα ημερών από τότε που διαταχθεί η απόλυση υπό όρους του κρατούμενου αλλοδαπού ή που εκτιθεί πλήρως ή χαριστεί η ποινή του. Εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται ήδη κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού ή εάν πρόκειται περί αλλοδαπών κρατουμένων των οποίων η ποινή έχει ανασταλεί κατ’ άρθρο 99 παρ. 1 του Π.Κ., όπως ίσχυε έως τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, ή κατ’ άρθρο 100 του ILK ή κατ’ άρθρο 100Α του ILK, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του από το άρθρο 34 περίπτωση β' του Ν. 3904/2010 (Α'218) και εφόσον πληρούνται οι τεθέντες από το Δικαστήριο όροι, η αναστολή επ­έρχεται, εάν δεν εκτελεστεί η απέλαση μέσα σε τριάντα ημέ­ρες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Η αναστολή διατάσσεται για διάστημα ενός έτους, που μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα εφόσον εξακολουθεί να είναι ανέφικτη η απέλαση, από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης, υπό τον όρο της εμφάνισης του απολυόμενου μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα διαμονής του. Στους απολυόμενους αλλοδαπούς μπορεί να επιτραπεί η εργασία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3907/2011 για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή εκτέλεσης της απέλασής τους. Εάν κατά την αιτιολογημένη γνώμη της αστυνομικής αρχής η απέλαση οποιουδήποτε από τους απολυόμενους αλλοδα­πούς καταστεί οποτεδήποτε εφικτή, με διάταξη του εισαγγε­λέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης ανακαλείται η χορηγηθείσα αναστολή και διατάσσεται η κράτηση του αλλοδαπού για χρονικό διάστημα το πολύ δεκαπέντε (15) ημε­ρών προς πραγματοποίηση της απέλασης».

Βλ. και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του Ν. 1419/84: Σύμφωνα με το οποίο: "Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων με εξαίρεση εκείνες του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που αποκλείουν την υφ' όρον αναστολή της ποινής, καταργούνται".

 

Social Media