Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πρόσωπα που Έχουν Δικαίωμα για Έγκληση

www.freelaw.gr
Πρόσωπα που Έχουν Δικαίωμα για Έγκληση
Αριθμός άρθρου: 
118

1. Το δικαίωμα της έγκλησης ανήκει στον άμεσα παθόντα από την αξιόποινη πράξη, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά με ειδική διάταξη.
2. Αν ο παθών δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του ή τελεί υπό δικαστική απαγόρευση, το δικαίωμα της έγκλησης έχει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. Αν ο πα­θών έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, το δι­καίωμα της έγκλησης έχουν και ο παθών και ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του το δικαίωμα αυτό το έχει μόνο ο παθών. (Το δεύτερο εδ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του Ν. 3625/07).
3. Αν δύο ή περισσότεροι έχουν δικαίωμα έγκλησης το δι­καίωμα αυτό είναι αυτοτελές για τον καθένα.
4. Μετά το θάνατο του παθόντος, το δικαίωμα της έγκλη­σης, μεταβιβάζεται στο σύζυγο που ζει και στα τέκνα του.
5. Για τις αξιόποινες πράξεις που έγιναν εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας ή εκείνου που ασκεί την προεδρι­κή εξουσία, αν οι πράξεις διώκονται με έγκληση, η δίωξη γίνε­ται με αίτηση του Υπουργού της Δικαιοσύνης.
 

Social Media