Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Προϋποθέσεις για τη Χορήγηση της Ποινής

www.freelaw.gr
Προϋποθέσεις για τη Χορήγηση της Ποινής
Αριθμός άρθρου: 
106

1. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπω­σδήποτε, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγω­γή του καταδίκου, κατά την έκτιση της ποινής του, καθι­στά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε καταδικασθέντες για το έγκλημα της έσχατης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 1492/1950 "Κύρωση του Ποινικού Κώδικα".
2. Στον απολυόμενο μπορούν να επιβληθούν ορισμέ­νες υποχρεώσεις που θα αφορούν τον τρόπο της ζωής του και ιδίως τον τόπο διαμονής του. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν πάντοτε να ανακληθούν ή να τροποποιη­θούν με αίτηση του απολυμένου.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 4 του άρ­θρου 100Α εφαρμόζονται αναλόγως.

Social Media