Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αίτηση για Επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης

www.freelaw.gr
Αίτηση για Επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης
Αριθμός άρθρου: 
106ΣΤ

1. Η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης από το πτωχευτικό δικαστήριο κατατίθεται από τον οφει­λέτη, οποιονδήποτε πιστωτή ή τον μεσολαβητή.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη συμ­φωνία εξυγίανσης και από έκθεση εμπειρογνώμονα που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 παράγραφος 4. Δεν αποκλείεται εμπειρογνώμονας να είναι ο εμπειρογνώμονας του άρθρου 100 παράγραφος 3. Στην έκθεση πρέπει να εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώ­μονα σε σχέση με τη συνδρομή των προϋποθέσεων επι­κύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρ­θρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών κατατίθεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 105 παράγραφος 5 έκθεση, η οποί­α σε περίπτωση που κατά τη συνέλευση επήλθαν τροπο­ποιήσεις της συμφωνίας εξυγίανσης συνοδεύεται από συμπλήρωμα, στο οποίο εκτίθεται η γνώμη του εμπειρο­γνώμονα για τις τροποποιήσεις αυτές.
 
3. Κλητεύονται με τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 πα­ράγραφος 4 μέσα και με την κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης στο οποίο σημειώνεται ο προσδιορισμός της δικα­σίμου ο οφειλέτης, ο τυχόν μεσολαβητής και ο τυχόν εκ­πρόσωπος των πιστωτών κατά το άρθρο 106 παράγρα­φος 5.
 
4. Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Κάθε άλλο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να παρέμβει χωρίς τήρηση προδικασίας.
 
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 εφαρμόζεται και στην περίπτωση του παρόντος άρθρου.
 
6. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος ε­ντός διμήνου από την υποβολή της. (Η παρ. 6 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 234 παρ. 11 Ν. 4072/2012).
 

Social Media