Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ακύρωση του Σχεδίου Μετά την Επικύρωση

www.freelaw.gr
Ακύρωση του Σχεδίου Μετά την Επικύρωση
Αριθμός άρθρου: 
127

1. Ακύρωση του σχεδίου επέρχεται αυτοδικαίως, εάν ο οφειλέτης καταδικάστηκε αμετακλήτως για χρεοκοπία σύμ­φωνα με το άρθρο 171.

2. Το σχέδιο μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση του δι­καστηρίου μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
α) εάν μετά από την επικύρωση αποκαλύφθηκε ότι το σχέδιο αποτέλεσε προϊόν δόλου του οφειλέτη ή συμπαι­γνίας του με πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω απόκρυψης του ενεργητικού ή διόγκωσης του παθητικού του,
 
β) εάν η μη εκπλήρωση των όρων του σχεδίου από τον οφειλέτη είναι τόσο ουσιώδης, ώστε με βεβαιότητα να προβλέπεται η αδυναμία αναδιοργάνωσης.

Social Media