Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αμφισβήτηση Απαιτήσεων

www.freelaw.gr
Αμφισβήτηση Απαιτήσεων
Αριθμός άρθρου: 
94

Σε περίπτωση αμφισβήτησης απαίτησης κατά την επα­λήθευση, ο εισηγητής αποφασίζει την προσωρινή ή μη παραδοχή αυτής, καθορίζοντας και το ποσό της. Η από­φαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και ισχύει μόνο για την παράσταση στις συνελεύσεις και την παρακράτη­ση ανάλογου ποσού σε κάθε διανομή ενεργητικού.

Social Media