Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ανάθεση στον Οφειλέτη

www.freelaw.gr
Ανάθεση στον Οφειλέτη
Αριθμός άρθρου: 
18

1. Όταν η πτώχευση κηρύσσεται με αίτηση του οφει­λέτη, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση αυτού, να του αναθέσει τη διοίκηση (διαχείριση και διά­θεση) της πτωχευτικής περιουσίας, με ή χωρίς περιο­ριστικούς όρους, πάντοτε με τη σύμπραξη του συνδίκου, αν η ανάθεση αυτή είναι προς το συμφέρον των πιστωτών και συναινεί στην ανάθεση η επιτροπή πιστωτών.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του συνδίκου ή της επιτροπής πιστωτών, να αφαιρέσει από τον οφειλέτη τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, αν τούτο επιβάλλει το συμφέρον των πιστωτών. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα διοίκησης περιέρχεται στον σύνδικο.
 
3. Οι αποφάσεις για ανάθεση ή αφαίρεση, κατά τις πα­ραγράφους 1 και 2, του δικαιώματος διοίκησης είναι εκ του νόμου εκτελεστές και υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 8.

Social Media